Dyson

【家電資訊】一家大細都開心 Casdon 兒童 Dyson 吸塵機

玩具俾小朋友,好少家長都一樣開心,不過美國玩具品牌 Casdon 推出的吸塵機,完全參照 Dyson 手提吸塵機的造形,而且可以真正運作,玩玩具之外,亦可訓練小朋友做家務,一舉兩得。

Continue reading “【家電資訊】一家大細都開心 Casdon 兒童 Dyson 吸塵機”