【BetterHome.hk 有禮】爸爸愛BB…Q  Zaigle Well Being 燒烤爐送俾你

親節當然要同爸爸慶祝,之不過出街食飯,難搵位又要等得耐,不如安坐家中,同爸爸來個溫馨 BBQ 之夜。來自韓國的 Zaigle Well Being,可以輕鬆烤出各種美食,今次 BetterHome.hk 聯同 Zaigle 為答謝各位父親,特別送出 Zaigle Well Being 燒烤爐,想知點先拎到?即睇內文。

Continue reading 「【BetterHome.hk 有禮】爸爸愛BB…Q  Zaigle Well Being 燒烤爐送俾你」