Featured Video Play Icon

【TESCOM 真空攪拌機 – 比拚篇】真空不真空 一眼睇分別

起心肝自己製作蔬菜果汁,為的只求更新鮮更健康,而標榜更保鮮更健康的真空攪拌機,究竟效果又點?以 TESCOM TMV 1500 分別以真空及非真空攪拌,睇睇結果如何。

Continue reading “【TESCOM 真空攪拌機 – 比拚篇】真空不真空 一眼睇分別”

Featured Video Play Icon

【TESCOM 真空攪拌機 – 驗證篇】真空錶測試 易用又易洗

為真空攪拌技術的創始品牌,TESCOM 未有因而將攪拌機變得複雜,TMV 1500 真空過程全部自動化,簡單又易用。加上 TMV 1500 細微位設計相當細心,跟操作一般攪拌機無分別。

Continue reading “【TESCOM 真空攪拌機 – 驗證篇】真空錶測試 易用又易洗”

Featured Video Play Icon

【TESCOM 真空攪拌機 – 開箱篇】有大又有細 一分鐘裝好

多人都知,蔬菜果汁夠健康,所以屋企擺部攪拌機,可以隨時自製新鮮蔬菜果汁,日本 TESCOM 連續 12 年成為日本攪拌機銷量排名第一,絕對不簡單,今次就為全新到港的真空攪拌機 TMV 1500,進行開箱。

Continue reading “【TESCOM 真空攪拌機 – 開箱篇】有大又有細 一分鐘裝好”