MorriSofa

【家居裝潢】建築師設計 有布藝有真皮 意大利 MorriSofa 梳化系列

於體積關係,梳化往往是廳中焦點之一,所以揀梳化,絕對要好小心,來自意大利的 MorriSofa 梳化,不但有布藝梳化、真皮梳化,特別之處,竟然是由建築師負責設計。

Continue reading 「【家居裝潢】建築師設計 有布藝有真皮 意大利 MorriSofa 梳化系列」