【BetterHome.hk 有禮】爸爸愛BB…Q  Zaigle Well Being 燒烤爐送俾你

親節當然要同爸爸慶祝,之不過出街食飯,難搵位又要等得耐,不如安坐家中,同爸爸來個溫馨 BBQ 之夜。來自韓國的 Zaigle Well Being,可以輕鬆烤出各種美食,今次 BetterHome.hk 聯同 Zaigle 為答謝各位父親,特別送出 Zaigle Well Being 燒烤爐,想知點先拎到?即睇內文。

Continue reading “【BetterHome.hk 有禮】爸爸愛BB…Q  Zaigle Well Being 燒烤爐送俾你”

【家居自煮】無煙、快熱、摺得埋 阿拉丁好玩燒烤爐

1 (1)

室內燒烤,好多人聽到都掉頭走,皆因搞到一屋燒烤味,有排都未散。日本家電品牌 Aladdin,發表遠紅外線石墨坐枱式燒烤爐 CAG-G13A,不但強調無煙,發熱時間更只需 0.2 秒,最重要可以隨時摺埋拎走。

Continue reading “【家居自煮】無煙、快熱、摺得埋 阿拉丁好玩燒烤爐”

【家居自煮】文青喼有乾坤 法國「舅舅」BBQ 爐

螢幕快照 2017-03-15 下午11.23.23

論燒雞翼,抑或燒腸仔,其實好多人都鍾意食,若然想燒得與別不同,大可買個小型燒烤爐,兩口子慢慢歎,夠晒寫意,如果加上由 RS Barcelona 推出的喼形 BBQ 爐,寫意之餘,仲好有文青 feel。

Continue reading “【家居自煮】文青喼有乾坤 法國「舅舅」BBQ 爐”